Korespondencja z Rzecznikiem Praw Pacjenta - doula jako druga osoba towarzysząca

Drogie Kobiety! Jako Stowarzyszenie Doula w Polsce, ale także jako doule, towarzyszące Wam w narodzinach Waszych dzieci dostajemy coraz więcej zapytań o możliwość rodzenia z osobą bliską oraz doulą w różnych szpitalach w całym kraju. Wiemy, że nie we wszystkich macie taką możliwość. Wychodząc naprzeciw Waszej potrzebie, jako Stowarzyszenie zwróciłyśmy się razem z Fundacją Rodzic po Ludzku z zapytaniem do Rzecznika Praw Pacjenta o odpowiedź czy pacjentka ma prawo do obecności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych więcej niż jednej osoby bliskiej równocześnie.

 Poniżej dzielimy się z Wami korespondencją w ww. sprawie. 

1_23_06_22-254-RPP_interpretacja os. bliskiej_1

1_23_06_22-254-RPP_interpretacja os. bliskiej_2

2 3159977 informacja dla wnioskodawcy 1

2 3159977 informacja dla wnioskodawcy 2

3 23 06 22 254.1 RPP interpretacja os. bliskiej 1

3 23 06 22 254.1 RPP interpretacja os. bliskiej 2

4 3187375 informacja dla wnioskodawcy 2 1

4 3187375 informacja dla wnioskodawcy 2 2