Oświadczenie Stowarzyszenia Doula w Polsce w sprawie wystąpienia Pani Agnieszki Pluta-Szkaradek...

Oświadczenie Stowarzyszenia Doula w Polsce w sprawie wystąpienia Pani Agnieszki Pluta-Szkaradek w czasie XXIII Zjazdu Polskich Szkół Rodzenia w Gdańsku oraz posta relacjonującego to wystąpienie zamieszczonego na profilu Facebook Doula Agnieszka Pluta-Szkaradek.

 

Jako największe w Polsce Stowarzyszenie reprezentujące grupę zawodową doul z niepokojem i troską przyjęłyśmy echa wypowiedzi Pani Agnieszki Pluta-Szkaradek. Chcemy zaznaczyć, że przedstawiane przez nią stanowisko nie jest tożsame ze stanowiskiem doul z naszego Stowarzyszenia, a tym samym przeważającej większości doul w Polsce. Pani Agnieszka Pluta-Szkaradek nie jest członkinią Stowarzyszenia Doula w Polsce i w żaden sposób go nie reprezentuje.

Doule ze Stowarzyszenia Doula w Polsce szanują polskie położne i dostrzegają trudności z jakimi się borykają. W pełni doceniamy pracę tej grupy zawodowej oraz jej znakomity wkład w poprawę jakości opieki okołoporodowej w Polsce w ostatnich kilkunastu latach. Zdajemy sobie sprawę, że zmiany, które zaszły na polskich porodówkach zainicjowane i wprowadzane były w dużej mierze dzięki wysiłkowi środowiska położnych. Widzimy ułomności systemu opieki okołoporodowej i nie obwiniamy za nie środowiska położnych.

Nie jest naszym celem przejęcie opieki okołoporodowej nad kobietami w Polsce. Widzimy nasze miejsce w zespole osób wspierających kobietę na tym i na innych etapach jej życia. Zespole, który współdziała ze sobą opierając swoją pracę na szacunku, kulturze osobistej, komunikacji, przestrzegania prawa i zasad oraz działania zgodnie z posiadanymi kompetencjami zawodowymi. Rozumiemy, że podmiotem tej pracy jest i powinna zawsze być kobieta i jej potrzeby, a interdyscyplinarny zespół specjalistów, z którego wsparcia może korzystać, ma przełożenie na jakość i bezpieczeństwo jej porodu.

Popieramy rozwój niezależnego położnictwa, godnie opłacanego, dostępnego dla każdej kobiety. Zależy nam na jak najlepszych relacjach z położnymi, wzajemnej komunikacji, otwartości i wsparciu. Wiemy, również z własnego doświadczenia, jak dobre owoce przynosi taka współpraca, jak bardzo może być dla każdej ze stron satysfakcjonująca, budująca a wreszcie korzystna dla kobiety, której wspólnie służymy.

Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć zarówno na skalę ogólnopolską jak i lokalnie (co już się dzieje) przestrzeń współpracy i porozumienia, by położne i doule mogły w poczuciu bezpieczeństwa, zrozumienia i otwartości działać na rzecz kobiet.

Zarząd Stowarzyszenia DOULA w Polsce