Regulamin szkoleń i konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Doula w Polsce dla członkiń (np. konferencje członkowskie) oraz osób spoza Stowarzyszenia (np. szkolenie podstwaowe dla Doul Akademia Wsparcia Okołoporodowego)

Regulamin szkoleń i konferencji