Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem    Dowiedz się więcej

DOULA Polska

Pokazy filmów 
freshmail_logotyp
 

Standardy pracy DOULI

KODEKS ETYCZNY I STANDARDY PRACY DOULI
ze Stowarzyszenia DOULA w Polsce


1. Doula to wykształcona i doświadczona, również w swoim macierzyństwie, kobieta zapewniająca ciągłe niemedyczne emocjonalne, informacyjne i fizyczne wsparcie matce

i rodzinie na czas ciąży, porodu i po porodzie.

1.1. Doula - członkini Stowarzyszenia DOULA w Polsce - jest świadoma odpowiedzialności wynikającej ze specyfiki wykonywanej pracy niezależnie od miejsca jej wykonywania.

1.2. Doula zna granice swoich kompetencji i nie podejmuje zadań przekraczających jej możliwości. Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić klientce korzystającej z jej usług jak najwyższy możliwy poziom wsparcia i opieki. Priorytetem są dla niej potrzeby klientki.

1.3. Doula rozwija swoje umiejętności poprzez dokształcanie osobiste, wykłady, szkolenia, również te organizowane przez Stowarzyszenie DOULA w Polsce. Jest na bieżąco z najnowszymi dostępnymi publikacjami z zakresu okołoporodowego.

 

2. Doula dba o dobre imię Stowarzyszenia oraz jego członkiń.

 

3. Doula informuje klientki, inne doule, pracowników ochrony zdrowia itp. o swoim poziomie wykształcenia, kompetencjach oraz doświadczeniu w pracy douli zgodnie ze stanem faktycznym. Dotyczy to wszelkich form promocji (ulotki, wizytówki, strony WWW i inne).

 

4. Doula dąży do rozwoju i utrzymania pozytywnych relacji ze środowiskami działaczy okołoporodowych (lekarze, położne, doradcy laktacyjni, doule itp.).

 

5. Mając na uwadze dobro klientki i jej rodziny, doula w swojej pracy stara się być elastyczna, dobrze zorganizowana oraz niezawodna.

 

6. Doula nie osądza wyborów klientki i jej rodziny oraz respektuje system wartości klientki, jej prawo do podejmowania własnych decyzji. W żadnym wypadku nie forsuje swoich własnych pomysłów czy przekonań. Doula wspiera klientkę i jej rodzinę w zwiększeniu pewności siebie

i poczucia kompetencji. Doula nie podejmuje decyzji i nie wypowiada się za klientkę.

 

7. Rozpoczynając współpracę, doula każdorazowo uzgadnia z klientką cel i zakres swoich działań . Doula spisuje z klientką umowę określającą warunki współpracy oraz dokumentuje swoją pracę.

 

8. Klientki douli mogą oczekiwać od douli niemedycznego emocjonalnego, informacyjnego

i fizycznego wsparcia na czas ciąży, porodu i po porodzie.

8.1. Doula oferuje:

  • spotkania przed porodem,

  • pomoc w opracowaniu planu porodu,

  • wsparcie telefoniczne/e-mailowe,

  • gotowość porodową” przez wcześniej ustalony czas,

  • ciągłość wsparcia w czasie porodu i po nim,

  • kontakt/wizyty w połogu,

  • wsparcie w zakresie opieki, karmienia i pielęgnacji noworodka,

  • wsparcie emocjonalne w połogu.

Doula kończy współpracę z klientką w ustalony i harmonijny sposób.

 

9. Jeśli potrzeby/wymagania klientki wykraczają poza kompetencje douli, może ona zasugerować skorzystanie ze wsparcia innych specjalistów.

 

10. Doulę obowiązuje dyskrecja. Doula traktuje informacje przekazane przez klientkę jako poufne. Nie ujawnia osobom postronnym danych osobowych swoich klientek ani żadnych szczegółów dotyczących ich życia osobistego czy sytuacji porodowej. Wyjątek stanowią doula-zastępczyni oraz doula-opiekunka stażu za zgodą klientki.

 

11. Doula pod żadnym pozorem nie bierze udziału w planowanych porodach bez asysty położniczej.

 

12. Doula nie wykonuje żadnych czynności medycznych, nie diagnozuje schorzeń oraz nie udziela porad medycznych. Nawet jeśli ma wykształcenie medyczne, te dwie role są w trakcie pracy z klientką oddzielone. Jeśli jest specjalistką w innej dziedzinie, która mogłaby mieć zastosowanie w pracy z klientką, również powinno być to jasno oddzielone

od pracy douli.

 

13. Każda doula zobowiązana jest, w miarę możliwości, do pracy w zespole z inną doulą,

która będzie mogła stanowić jej zastępstwo, na zasadach uprzednio uzgodnionych między doulami oraz w porozumieniu z klientką.

 

14. Jeżeli okoliczności zewnętrzne lub własny stan fizyczny czy psychiczny mogą istotnie obniżyć poziom wykonywanej pracy, to w takiej sytuacji doula powinna skorzystać

ze wsparcia douli-zastępczyni.

 

15. Relacje między doulami opierają się na wzajemnym szacunku i koleżeństwie, wynikającymi ze wspólnoty wartości i celów oraz przyjętej na siebie odpowiedzialności.

 

16. Doula nie jest obojętna na odstępstwa od zasad etyki zawodowej oraz standardów pracy ze strony innych doul. Właściwą formułą postępowania w takiej sytuacji jest zwrócenie się do Sądu Koleżeńskiego.

 

17. Zasady Kodeksu Etycznego i Standardów Pracy Douli obowiązują wszystkie doule będące członkiniami Stowarzyszenia Doula w Polsce. Przystępując do członkostwa, doula przyjmuje na siebie zobowiązanie skrupulatnego przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego i Standardów Pracy Douli.

 

18. Postępowanie członkini Stowarzyszenia DOULA w Polsce sprzeczne z Kodeksem Etycznym i Standardami Pracy Douli należy zgłaszać do Stowarzyszenia.


Kodeks Etyczny i Standardy Pracy Douli zostały przyjęte uchwałą Zebrania Walnego Członkiń Stowarzyszenia
17 września
2017r.© Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.
Adapted by Quark | Na silniku windu.org